Qui định sử dụng Phiếu quà tặng, giảm giá

Xin cảm ơn quý khách đã sử dụng phiếu quà tặng hoặc phiếu giảm giá của LikeToBuy.

Quý khách vui lòng xem những chính sách và cách sử dụng Phiếu quà tặng của chúng tôi.

Định nghĩa:

Phiếu quà tặng hay phiếu giảm giá, trong phạm vi của trang này gọi chung là phiếu quà tặng ,là quà tặng được gởi đến người nhận qua email. Mỗi phiếu quà tặng sẽ kèm một mã số. Người nhận cần giữ bí mật mã số này vì nó chỉ được sử dụng một (01) lần duy nhất tại trang bán hàng trực tuyến LikeToBuy.

Qui định về việc sử dụng Phiếu quà tặng của trang LikeToBuy:

  • Mỗi phiếu quà tặng chỉ được sử dụng một (01) lần duy nhất tại LikeToBuy. Do đó, quý khách hàng ( người nhận ) hãy giữ bí mật mã số trong phiếu quà tặng này. Chúng tôi miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp quý khách hàng để lộ mã số này cho người khác sử dụng tại trang LikeToBuy của chúng tôi.
  • Phiếu quà tặng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt mà chỉ được dùng để mua hàng trên trang web LikeToBuy.vn
  • Số tiền mua hàng tối thiểu khi quý khách sử dụng phiếu quà tặng là số tiền của phiếu quà tặng mà quý khách sử dụng. Chúng tôi không có chính sách hoàn tiền mặt hay tích lũy số tiền còn dư trong trường hợp số tiền thanh toán cho đơn hàng của quý khách nhỏ hơn số tiền của phiếu quà tặng.
  • Nếu không có thông báo nào về thời hạn của Phiếu quà tặng, có nghĩa là phiếu quà tặng không bị giới hạn về thời gian sử dụng cho đến khi khách hàng dùng nó.
  • Hướng dẫn sử dụng:
  1. Quý khách là người nhận sẽ nhận được phiếu quà tặng gởi vào email. Trong đó có mã số phiếu quà tặng sẽ được sử dụng tại LikeToBuy.
  2. Quý khách tiến hành mua hàng tại trang LikeToBuy.vn
  3. Khi vào Giỏ Hàng , quý khách sẽ thấy mục Sử dụng phiếu quà tặng và chọn nó.
  4. Khi đó, một khung có tiêu đề Nhập mã phiếu quà tặng tại đây sổ xuống. Quý khách nhập mã quà tặng ( được gởi trong mail của người nhận phiếu quà tặng )  vào và nhấn nút Sử dụng phiếu quà tặng kế bên.
  5. Khi sử dụng phiếu quà tặng, số tiền của phiếu quà tặng của quý khách sẽ được trừ vào tổng tiền thanh toán. Khi tiến hành thanh toán, có nghĩa quý khách đã đồng ý sử dụng số tiền thanh toán của phiếu quà tặng cho đơn hàng đó.